Werkgerelateerde klachten

Arbeidsfysiotherapie is bedoeld voor mensen met werkgerelateerde klachten. Dit zijn lichamelijke klachten waardoor je je werk niet naar behoren kunt uitvoeren of lichamelijke klachten die zijn ontstaan door het werk. Naast de persoonsgebonden factoren besteedt de arbeidsfysiotherapeut ook aandacht aan werkgebonden factoren tijdens de intake en bij het uitvoeren van het behandelplan.

Klik hier om een afspraak te maken
Terug naar de werkvloer

Samen met jou werkt de fysiotherapeut aan een verantwoorde terugkeer op de werkvloer. Zaken die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.

Klik hier om een afspraak te maken
“Ik ervaar de fysiotherapie als motiverend. We kunnen het samen goed vinden en in een korte tijd is er een positieve band ontstaan tussen ons. Ik hoop dat we deze fysieke stijgende lijn kunnen voortzetten zodat ik in de toekomst makkelijker kan bewegen.”
Mildred - Tilburg